Studia Podyplomowe

 

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 Kierownik Studiów

dr inż. Ryszard Klempka

Końcowy termin zgłaszania deklaracji uczestnictwa: 30 września 2019 r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Czas i miejsce zajęć: Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie, w piątek (16.00-19.30) i sobotę (9.00-14.00) w salach wykładowych i laboratoriach AGH oraz EURO-CENTRUM

 

Koszt Studiów Podyplomowych:               7000 PLN (możliwość płatności w dwóch ratach)

 

 Opłata obejmuje między innymi:

  •           udział w zajęciach,
  •           koszt materiałów wykładowych
  •           koszt obiadu w drugim dniu każdego modułu wykładowego (sobota),
  •           koszt poczęstunku podczas zajęć (kawa, ciastka),
  •           koszt świadectwa.

Additional information